Categorieën
Pagina's
Er zijn geen producten in de winkelwagen.
Menu
Header

   Algemene verkoopsvoorwaarden

Door zijn bestelling wordt de koper geacht de algemene voorwaarden te kennen en deze te aanvaarden.

De in de laatst uitgegeven catalogus vermelde prijzen vervangen alle vorige prijzen.

De prijzen zijn per eenheid of per fles, exclusief BTW in euro uitgedrukt voor de eerste kolom en inclusief voor de tweede kolom. Zij gelden tot aan de volgende catalogus voor zover geen prijsherziening door Quality Wines BVBA of door de overheid wordt opgelegd.

De levering wordt na aanvaarding van de bestelling uitgevoerd en dit zolang de voorraad strekt. Zij geschiedt franco, behoudens in geval van een levering uitgevoerd minder dan 100 € inclusief BTW.
In dat geval wordt een transportkost aangerekend, te bepalen volgens het aantal flessen en/of land van bestemming. Franco levering ontslaat de klant niet van vervoersrisico’s.

Om geldig te zijn dienen alle klachten onmiddellijk en op het ogenblik van de levering te geschieden. Bij afhaling door de klant of door een vervoersdienst naar keuze, reist de koopwaar altijd op risico en op verantwoordelijkheid van de bestemmeling.

Herroepingsrecht is enkel geldig binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de goederen.

Onze facturen zijn betaalbaar netto contant bij ontvangst van de koopwaar, behouden anders overeengekomen.

Bij laattijdige betaling is, van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling, een interest van 1% per maand verschuldigd vanaf de factuurmaand. Bij niet betaling binnen de 8 dagen na een schriftelijke aanmaning is bovendien een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het nog te betalen bedrag, met een minimum van 25€.


De conformiteit der levering met de bestelling dient bij ontvangst te worden gecontroleerd. In geval van geschil van welke aard ook, is naargelang van de waarde van de vordering de rechtbank te Veurne bevoegd.


De geleverde goederen blijven eigendom van Quality Wines BVBA tot de betaling van de overeenkomstige factuur verricht is.

In geval een gedane bestelling opgezegd wordt, heeft Quality Wines BVBA recht op 20% van het netto bedrag als vergoeding voor geleden verlies en gedeelde winst.

 

Open op Woensdag van 14 tot 18 uur
Op Vrijdag & Zaterdag van 10 tot 12.30 en van 14 tot 18 uur

Op andere dagen bent U van harte Welkom op afspraak!

 
 

Bezoek onze winkel:
Quality Wines Veurne
Vooruitgangstraat 3D- Veurne

 

 
 
Tel. : +32(0) 58 52 26 54
Mail: info@qualitywines.be
Website: www.qualitywines.be
Webshop: www.qualitywines-webshop.be
Verkoop NIET toegestaan aan -18 jarigen!!!
Bent U ouder dan 18 jaar?